• FOTO: Torstein Øen

Kaster ikke Jeppestøl

Onsdag møttes menigheten Filadelfia Vennesla for å drøfte granskningsutvalgets rapport omkring pastor Gunnar Jeppestøls lederskap. Møtet foregikk bak stengte dører.