Kollisjon ved Timenes

To biler kolliderte front mot front i Topdalsveien.