Stavanger Det viser ferske studier. — Vi har et holdningsproblem, der både unge og voksne tenker at «det er ikke så farlig». Årsaken er at skadene man påfører seg ved bruk av cannabis, stort sett er skjult, de rammer kognitive funksjoner i hjernen. Men dette er i virkeligheten et stort helseproblem, sier Thomas Lundqvist, klinisk psykolog ved Universitetsykehuset i Lund.I dag deltar han på psykiatrikonferansen Schizofrenidagene i Stavanger.Til tross for dokumenterte skader ved bruk av cannabisprodukter, er det mange som fremdeles tror cannabis er et ufarlig rusmiddel. Ideen om at det bare er en plante, noe helt naturlig, lever ennå.Av alle som prøver cannabis, er det én av fem som prøver det igjen. Av disse er omkring halvparten i faresonen for å bli stormisbrukere. For denne gruppen øker risikoen for å utvikle alvorlige sinnslidelser, som schizofreni, med 50 til 200 prosent.- Det er disse vi må fange opp og hjelpe i tide. Det har åpenbart ikke hatt noen virkning å kriminalisere bruken for å få redusert antallet som prøver stoff første gang. Men sekundærpreventivt hjelper det, fordi politiet blir klar over hvem som er i faresonen. Nå må skolen og foreldrene på banen, søke informasjon og bruke den aktivt for å hjelpe de barna som er i risikogruppen, sier Lundqvist.Lundqvist sier at han og kollegene de siste årene har merket at flere foreldre er aktive og kommer til dem når de oppdager at barna deres røyker hasj. - De ber om råd, de er mer oppsøkende. Men mer må gjøres, sier han. Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) i Sandnes støtter ungdom i alderen 15 til 30 år. - Felles for mange av dem er at de startet en ruskarriere i svært ung alder. Vi opplever at foreldres liberale holdninger til alkohol kan være et problem og ser sammenheng der med tidlig debutalder for barna og videre bruk av blant annet hasj, sier leder ved PUT, Kristin Mohn.Hun mener foreldre må samarbeide med hverandre, skolen og lokalsamfunnet om å fange opp utsatt ungdom.- Jo tidligere, jo bedre. Vi merker at stadig yngre misbrukere henvises til oss, og ønsker nå et samarbeid med BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling). De fanger opp barn helt ned i 12-års alder. Dessverre debuterer en del så tidlig, sier Mohn.Typiske trekk ved ungdom i faresonen, er at de bærer på en psykologisk eller sosial svakhet, har lærevansker eller atferdsproblemer, sliter med angst eller har psykosomatiske symptomer, lider av depresjonssymptomer eller mangler støtte i oppvekstmiljøet.De føler at rusen gjør dem oppstemt, konsentrerte, kreative og følelsesmessig sterke. Etter lengre tids bruk har rusen en normaliserende effekt, slik at cannabisrøyking må til før misbrukeren føler seg «hel». ©NTB