Olje— og energiminister Åslaug Haga (Sp) vendte onsdag tomhendt hjem fra Brussel, der hun forsøkte å redde et av de rødgrønnes klareste valgløfter: Et nytt, langsiktig kraftregime. EU mener et slikt regime i praksis innebærer subsidiering av norske arbeidsplasser.Før sist stortingsvalg var det ikke måte på harselering over den daværende borgerlige regjeringens manglende handlekraft på dette området. Den kraftkrevende industrien i både vår egen landsdel og andre fikk klar beskjed om at en ny generasjon med billige kraftkontrakter skulle på plass med en rødgrønn regjering.To år etter har ingenting skjedd. Industrien har lagt store kontrakter på is i påvente av at regjeringen innfrir sine løfter. Skulle den ikke klare det, vil det være et alvorlig tilbakeslag for hele denne tradisjonsrike industrien. Og et solid politisk nederlag for de politikerne som holdt fanen så høyt før valget.