Vi tek med osskvart vårt knippemed vanlege sanningarer så luftigeog letteå bere med segog i motsetnad til dei ektesmell dei ikkjenår vi slengjer dei utOddbjørn AardalenVennesla