• ANGRER IKKE: - Jeg kan bekrefte at det var jeg som jaktleder som ringte etter helikopteret, sier lensmann Helge Tonstad, og tilføyer at han skal spise steika med god samvittighet. FOTO: Johs. Bjørkeli

Etterforsker lensmannen

Statens naturoppsyn har anmeldt lensmann Helge Tonstad i Sirdal for å ha rekvirert ulovlig helikoptertransport inn i et landskapsvernområde.