Naskeforsøk fikk ingen konsekvens

En mann forsøkte å naske med seg en klokke fra Hydro Texaco i Øvrebyen, men la den fra seg da han så politiet. Nå er saken henlagt fordi det ikke er straffbart å prøve seg.