• TROSSET MILJØRÅD: De to rosa firkantene er blokk fem og seks i område 11 utenfor Farsund. Nå viser det seg at Bondevik-regjeringen trosset tunge miljøfaglige råd da den åpnet for leteboring i 2003. De røde leteområdene er det mindre strid om.

Krever oljeleting i Skagerrak stoppet

Regjeringen Bondevik hoppet over tunge miljøfaglige råd da den åpnet for oljeleting utenfor Farsund, hevder miljøpolitikere.