- Ikke en vinnersak for noen

Biskop Olav Skjevesland vil ikke forskuttere at Kirkemøtet nå sier ja til å ansette homofile.