- Utidig utspill

Ordfører Jan Oddvar Skisland er enig i problemstillingen med tiggere, men sterkt uenig i å gjøre fenomenet til valgkampsak.