Kan leie ut huset

Boplikten stopper ikke folk som vil bruke Søgne-perlen som fritidsbolig. — Boplikten er ikke personlig. Hvis eiendommen leies ut i vinterhalvåret, blir boplikten likevel overholdt. Hvem som bor på eiendommen er ikke viktig. Det viktige er at det bor noen der, sier Reidar Løvåsen, saksbehandler for bopliktsaker i Søgne kommune.