• Denne eiendommen, som ligger tett på Tangvall skole, er en av de to tomtene kommunen trenger for å komme i gang med å flytte idrettsanlegget for å bygge nytt skolesenter i Søgne. Nå er eieren kjøpt ut av Søgne kommune, og spaden går trolig i jorda over nyttår. FOTO: Kjartan Bjelland

Løste seg i tolvte time – kommunen betalte ut huseiere på Tangvall

I tolvte time la kommunen nok penger på bordet til at ekspropriasjon ble unngått.