Tilsyne­latende symptom­fritt helse­perso­nell har trolig vært smitt­somme: – Forandrer situa­sjonen ganske mye

foto