• I over et år har Mandal kirke vært uten tårn. Nå godtar Riksantikvaren at tprnet kan gjenoppbygges, men det er uklart når det skjer. FOTO: Arkiv

Får lov til å bygge tårnet

Riksantikvaren har nå godtatt at tårnet til Mandal kirke bygges på en annen måte enn de egentlig ønsker. Men fortsatt er økonomien usikker.