Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har ikke alle bystyremedlemmene med seg på at det er menneskene som er skyld i klimaendringene. Her fra bystyrets møte i september. Det foreløpig siste der alle var samlet i samme sal. Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har ikke alle bystyremedlemmene med seg på at det er menneskene som er skyld i klimaendringene. Her fra bystyrets møte i september. Det foreløpig siste der alle var samlet i samme sal. Foto: Kjetil Reite

Bystyremedlemmer er skeptiske til menneskeskapte klimaendringer