• NØDÅPNING: Her er en av nødåpningene enkelte i nødetatene er skeptiske til. Rekkverket er skrudd fast, mens pålene står løst i festen i bakken. FOTO: Helge Corneliussen

Midtrekkverk på E 18 i tråd med regelverket

Utrykningspersonell må påregne og hoppe over midtrekkverket i en akuttsituasjon på nye E 18. Veivesenet forsvarer at nødåpningene er skrudd godt fast.