• MARGINER: Øistein Kristensen sier det er små marginer mellom GHB-doser som gir rus eller doser som kan føre til døden. FOTO: Arkiv

- Små marginer mellom rus og død

Det er små marginer mellom GHB som gir rus og doser som kan føre til død.