• FOTO: Adressa

Sparepenger til landminer

Med aksjefond hos DnB Nor, risikerer du at pengene ender opp i selskaper som produserer landminer og klasevåpen.