GRIMSTAD: Mannen var ute og lekte med barnebarna på den offentlige lekeplassen utenfor Sorenskrivergården da ulykken skjedde. Han falt ned fra lekeapparatet Drejekar, og pådro seg nakkeskader og alvorlige lammelser.

— Det er ofte sånn at voksne prøver apparatene sammen med barna. Min klient ble alvorlig skadet etter fall fra lekeapparatet, og vi vurderer nå om noen kan stilles ansvar for det som har skjedd. Det kan være eier av lekeplassen, det kan være produsent av lekeapparatet, eller det kan rett og slett være en ulykke som ingen kan stilles til ansvar for, sier advokat Katrine Hellum Øren i advokatfirmaet Ness & Co til Agderposten.

Kan bli erstatningskrav

Firmaet har hatt tilsvarende saker tidligere. De vant blant annet en sak mot Bodø kommune etter at en 12 år gammel jente døde etter at et lekeapparat av metall kollapset over henne på en lekeplass på Østbyen skole i 2003. Bodø kommune ble da dømt til å betale erstatning til jentas foreldre.

Dersom advokatfirmaet finner at noen kan stilles ansvarlig for ulykken i Grimstad 17. mai i år, kan det være snakk om å kreve erstatning også i denne saken. De jobber nå med å få frem om det kan være farlig å bruke lekeapparatet Drejekar.

Apparatene godkjent

Det er selskapet Kompan ved deres norske kontakt Torgrim Olsen som har produsert og levert lekeapparatet til Grimstad kommune.

— Vi tar helt klart ulykken veldig alvorlig, Når vi mottar rapporten på hva som har skjedd, vil vi gå gjennom den på en veldig seriøs måte og se om det er noe vi kan gjøre for å unngå liknende ulykker i ettertid, sier Olsen til Agderposten, og understreker at alle Kompans lekeapparater er godkjent etter den felleseuropeiske sikkerhetsnormen for lekeplasser.

Han sier at Drejekar skal tåle vekten av en voksen person, men at lekeapparatet i utgangspunktet er beregnet for barn.

Grimstad kommune eier og drifter lekeplassen, og oppsynsmann Pål Bach sier kommunen har fulgt de forskriftene de skal følge.

– Apparatene er godkjent, de er montert på riktig måte og det er riktig fallunderlag, sier Bach.