• STENGER: Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselskap oppltyser at det er nødvendig å stenge E 18 i helgen for å sprenge ned en større fjellknaus like inntil dagens E 18. FOTO: HELGE CORNELIUSSEN FOTO: Helge Corneliussen

Stenger E 18 for å sprenge

I helgen stenges E 18 i Lillesand fordi en stor fjellknaus skal sprenges ned. Omkjøring via Birkeland.