• NEI: Teknisk utvalg i Lindesnes sa tirsdag et nei til trasévalget på E39 mellom Osestad og Fardal. FOTO: Jarle Martinsen

Politiker-nei til E39

Så gjorde lokalpolitikerne i Lindesnes alvor av trusselen om å forkaste E39-trasévalget som Statens Vegvesen og kommunestyret har gått inn for.