Frykter årevis herjing med svineinfluensa

Helsemyndighetene mener at svineinfluensaviruset kommer tilbake neste år og årene etter. Klokka 10 vil myndighetene si om alle bør vaksinere seg.