Ber om mer plass

Brøytesjef Odd Kristiansen i Kristiansand ber politikere og planleggere prioritere snølagringsplasser mye høyere.