Kraftig frustrasjon i Høyre

Det koker i Kristiansand Høyre. 66 høyremedlemmer har skrevet under på et opprop mot sin egen ordfører Per Sigurd Sørensens politikk i skjenkesaken.