Strammer inn boplikt-kontroll

Folkeregisteret og stikkprøver skal hjelpe Lillesand kommune med å kontrollere om boplikten overholdes, ble det bestemt i formannskapet i kveld.