Internasjonal skole til Kristiansand?

Fylkesmannen har godkjent oppstart.