Barn og unge skal få hjelp til å velge sunn mat

Norske barn av innvandrerforeldre får ofte ikke nok D-vitamin.