Færre voldssaker i Kristiansand

2007 opplevde politiet i Kristiansand en nedgang i antall voldssaker på mellom fire og sju prosent.