• FOTO: Scanpix

Mange innbrudd meldt 3. juledag

Ved ett tilfelle hadde gjesten overnattet, og lest avisa.