• Her mottar gjengen fra Karl Johan Minnes skole antimobbeprisen. Fra venstre: Solveig Waage, leder foreldrerådet, Ole Kr. Lauvnes, rektor, Carsten Primdahl, sosiallærer, og Nyigillo Jada, elevrådsleder. Til høyre er ordfører Per Sigurd Sørensen, og til venstre for ham står skoledirektør Marie Føreland. FOTO: Kristiansand kommune

Haumyrheia og Karl Johans Minne mottok antimobbepris

Torsdag morgen ble Haumyrheia ungdomsskole og Karl Johans Minne skole tildelt Kristiansand kommunes antimobbepris.