Sperrer av deler av Kristiansand sentrum

Politiet i Kristiansand sperrer av flere deler av sentrum på grunn av rasfare.