• FOTO: Politiet

Kjenner du igjen noe av dette tyvegodset?

For to uker siden ransaket politiet en gård i Søgne. Der fant de en del tyvegods som de nå etterlyser eierne til.