• VIL HA FORBUD: Biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark bispedømme er én av fire underskrivere på oppfordringen til Samferdselsdepartementet om å vurdere et forbud mot tungtransport på søndager. FOTO: Lars Hoen

Foreslår forbud mot tungtransport på søndager

Miljøpartiet De Grønne ber Samferdselsdepartementet vurdere et forbud mot tungtransport på norske veier på søndagene.