Nytt småkraftverk i Valle

Norges vassdrags— og energidirektoratet (NVE) har gitt Småkraft AS tillatelse til å bygge Homsåne kraftverk i Valle.