Drivstoffet tok slutt

En lastesjekte som gikk tom for bensin førte til at hovedredningssentralen sendte ut redningsskøyte fra Risør.