Palmesus håper på dispensasjon: Døgnvakter i stedet for avstand

foto