Kilden vil vurdere boikott av russiske artister og forestillinger

foto