Forsvarte kommunedirektørens skarpe svar til regjeringen