Poli­tikerne roser varslerne - kriti­serer styret

foto