Foto: Jacob J. Buchard

– Mange roper «Hvorfor gjør ikke politiet mer?»

Når jobben blir krevende, går politimester Kjerstin Askholt lange kveldsturer for å klarne hodet.