Politiloggen søndag 2. februar

Flere innbrudd i personbiler og hunder som drepte hjortekalv på Gyland er noen av momentene i politiloggen.