• UiA-rektor Torunn Lauvdal blir sittende til 31.desember for å avvente eventuelle konsekvenser av regjeringens omstrukturering av universitets- og høyskolesektoren. FOTO: Kjetil Reite

UiA-rektor skal sitte på overtid

UiA-rektor Torunn Lauvdal blir sittende fem måneder lenger enn planlagt, og mener den nye rektoren ikke bør velges av universitetets ansatte og studenter.