Av 216 tunge kjøretøy som krasjet på E 39, var fem fra Øst-Europa

Det er ikke de samme som står fast i bakkene som er innblandet i ulykker.