• Fasaden fremstår i dag i noe redusert tilstand. FOTO: Lars Hollerud

Gjenbruk av fasaden

Som minnesmerke om noe som var, står to enslige vegger som nekter å bøye kne.