• Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og forsvareren, advokat Svein Kjetil Stallemo, i samtale før rettsforhandlingene startet. FOTO: Hallgeir Oftedal

Overgrepstiltalt uteble fra retten

En svensk statsborger i 40-årene uteble fra retten onsdag. Nå skal han pågripes og fremstilles.