• Disse grunneierne er opptatt av hva den nye europaveien forbi Mandal vil bety for miljøet. Fra venstre Kristian Sandnes, Arne Hillesund, Roar Skuland, Egil Johansen og Rolf Poulsen. Her står de ved dagens E 39 som går kloss inn til Mandal sentrum. FOTO: Jarle R. Martinsen

Frykter ny trasé vil skape mer støy

Grunneiere frykter at politikerne velger E 39-traseen nærmest Mandal. De tror et slikt valg kan forurense og skape støy for mange flere enn den nordligere traseen.