KRISTIANSAND: — Dette er jo småhistorisk, for første gang lytter Krstiansand til nabokommunene. Flott, sier ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland.Inntil i går har Kristiansand stått fast på to store og fordyrende tunneler for ny E 39.Den ene er den mye omtalte tunnelen under Gartnerløkka som skal sikre en miljøvennlig byutvikling. Kostnad omtrent 250 millioner kroner.Den andre er en mye mindre omtalt tunnel nord for dagens E 39 fra Vestheiene mot Brennåsen. Denne har Kristiansand ønsket for å hindre at nye E 39 skal ødelegge urørt natur. Ekstrakostnad 85 millioner kroner.I går snudde formannskapet i storbyen, etter råd fra teknisk direktør Asbjørn Grøvan. Nå går politikerne enstemmig inn for å glemme tunnelen mot Brennåsen. I stedet går de med på nabo og lillebror Songdalens krav om å velge en sydlig E 39-trasé slik at ny E 39 kan ende ut med Volleberg. Bro ved Bukkesteinsvann

Denne traseen vil begynne omtrent med Shell-bensinstasjonene ved Fidjane, fortsette sørvestover med bro over Bukkesteinsvann, før den går i tunnel helt til Volleberg. Man sparer 85 millioner kroner på å velge denne løsningen. For Songdalen er dette viktig, fordi kommunen frykter forsinkelser hvis det hele veien skal velges de dyreste løsningene.- Dette er jo brobygging i dobbel forstand. Broa ved Bukkesteinsvann blir jo et symbol på regional enighet. Kristiansands nye holdning gleder oss i Songdalen, sier ordfører Johnny Greibesland.Politikerne i Kristiansand var samstemte om at storbyen må komme naboene i møte i forbindelse med den store veisaken.- Siden vi velger fordyrende tunnel under Gartnerløkka og ønsker at naboene skal være enige, må vi være villige til å lytte og fire på våre krav på andre områder, sa varaordfører Bjarne Ugland.Høyres Inger Skeie Hansen var skeptisk. Hun mener E 39 vil skjære vel hardt inn i naturen ved Fiskåvann. Velkjente toner

Debatten om E 39 gikk i kjente spor i formannskapet. Frp og KrF stemte for høybro, mens de 11 andre stemte for tunnel under Gartnerløkka. Nye argumenter kom ikke fram. Broforkjemperne snakket om dyr tunnel, fryktet at tunnel vil ødelegge for CB og mente bro kan bli fint.Tunnelforkjemperne snakket om at bro blir stygt og at tunnel er bedre miljømessig.Debatten dreide seg også om hva som er best på lang sikt. Flere pekte på at saken handler om en vei som skal vare i kanskje 50 til 100 år.