• Dag Refling fra firmaet Ny Analyse presenterte onsdag nye tall som viser at spredt utbygging av Kristiansand fører 7200 kilometer ekstra bilkjøring hvert døgn sammenlignet med tett og konsentrert utbygging. Til venstre: Line Baasland, rådgiver i teknisk direktørs stab. FOTO: Kjetil Reite

Fraråder å bygge ut Hamrevann og Kroodden nå

Kristiansand bør ifølge en ny rapport droppe utbygging av både Kroodden, Strømsheia og Hamrevann fram til 2020. Men politikere er skeptiske til rådet og mener det kan gi prisvekst.