Det går fram av en resolusjon Utdanningsforbundet har offentliggjort. Men Forbundet gjør det klart at det ikke vil gi offentlig støtte til «de barnehagene som opprettes i den hensikt å gi størst mulig utbytte til eierne».Utdanningsforbundet krever også at kommunens veilednings— og tilsynsansvar for de private barnehagene prioriteres sterkere. Det skal blant annet innebære både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøk.