GRIMSTAD: Stortingets næringskomité var i Aust-Agder i går for å bli oppdatert om turisme, landbruksnæringen og den blomstrende IT-næringen i fylket. Den orienteringen fikk de, men som et ekstranummer fikk de ni stortingsrepresentantene en solid innføring i hvorfor Sørlandet nå må få flere penger til å bygge ut E 18 og E 39.Det gjorde også inntrykk at fylkesmann Hjalmar I. Sunde gav sin uforbeholdne støtte til aksjonen for bedre stamvei på Sørlandet. Det skjedde da aksjonsleder for stamveien, Knut Dannevig, som var syk av lungebetennelse, la fram lista over politikere, samfunnstopper og næringslivsledere som skal demonstrere i Oslo tirsdag.— Fylkesmennene står ikke på lista over demonstranter? spurte komiteleder Morten Lund.- Nei, vi har drøftet dette, men er kommer til at vi står litt for nær våre statsråder. Det er en lojalitetssak, svarte Sunde.- Men du har lyst til å demonstrere i Oslo? fortsatte Lund- Ja! svarte en meget tydelig fylkesmann Hjalmar I. Sunde.Men det var altså turistnæringen, landbruket og IT som var tema for komiteens besøk i Aust-Agder. Hovedvekten ble lagt på den nye vekstnæringen IT. Politikerne besøkte Longum park ved Arendal der GRID-senteret var vertskap. GRID bruker IT som en integrert del av sin virksomhet for å samle inn og sende ut informasjon. Denne FN- avdelingen ligger meget langt framme i utviklingen.I Grimstad presenterte lederen av Sørlandets Teknologiforum, Knut Dannevig, hvordan Teknologiforumet fungerer både som en samlende organisasjon og som initiativtaker til knoppskytinger. Særlig la Dannevig vekt på å presentere det nye «Sydspissen» som er den nye samarbeids- og profileringsorganisasjonen. Målet er å profilere og videreutvikle Sørlandet som en kompetanse- og innovasjonsregion.Et av de viktigste elementene innenfor IT er det som kalles Sørlandets elektroniske hovedvei. En rekke teknologiparker og næringshaver er etablert på Sørlandet og de skal knyttes sammen i et avansert IT-nett. Utfordringen for politikere og næringen ligger i å legge forholdene til rette slik at bedriftene vil bruke dette IT-nettet.I tillegg ble Høgskolen i Agder presentert og hovedvekten ble lagt på hvordan det arbeides for at HiA skal bli universitet og hvorfor det er viktig også for IT-næringen.Seansen i Grimstad avsluttet næringskomiteens besøk i Aust- og Vest-Agder.